Uw gegevens zijn veilig

Privacy verklaring

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat HD Services in bepaalde gevallen uw
gegevens opslaat. HD Services gebruikt uw persoonsgegevens voor:
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot HD Services, haar
    relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons
worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om
inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd,
bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons
uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te
zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen
te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits
dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of
wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging
HD Services maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de
verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen
verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van
internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100%
garanderen.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen
en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een
webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen
worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een
webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij
cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de
website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de
cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die
eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar
ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch
geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies
desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u
mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites
die u bezoekt.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. HD Services is niet verantwoordelijk voor
het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van HD Services vallen.

Inzage
U heeft het recht op inzage van de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u deze gegevens
laten wijzigen, aanvullen of verwijderen als ze foutief zijn. Dit kunt u doen door contact met ons op te
nemen via het e-mailformulier.

Heeft u naar aanleiding van deze pagina vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.